pbs16Praska Biblioteka Sąsiedzka powstała w sierpniu 2012 roku. Od niej wszystko się zaczęło…

Pomysł pojawił się jesienią 2011 r. Po raz pierwszy został głośno sformułowany na początku grudnia. Był w jakimś sensie efektem programu rewitalizacji społecznej, który Fundacja Zmiana prowadziła na terenie warszawskiej Pragi. Była jasno artykułowana potrzeba, że powinno być miejsce wspólne dla bardzo różnych osób i tak narodził się pomysł, że powinno to być miejsce związane z książkami, bo najłatwiej jest zacząć rozmowę od książek.

Praska Biblioteka Sąsiedzka jest próbą nawiązania do praskich tradycji bibliotek prywatnych i społecznych w okresie przedwojennym, podczas II wojny i po wojnie, kiedy biblioteki cieszyły się największą popularnością, a tworzone były przez mieszkańców i dla mieszkańców.

Fundacja Zmiana na FB

Praska Biblioteka Sąsiedzka
ul. Targowa 63 lok.63
Warszawa

tel. +48 607 078 155