ex libris 05_m

Prof. Jerzy Hausner powiedział o nas, że „Biblioteki Sąsiedzkie są nową instytucją kultury, która nie przywiązuje się do niczego, zmienia się wraz sytuacją. Jedynie książki pozostają stałym elementem, bo są nadal najtańszym, najprostszym wstępem do kultury.” A zatem jesteśmy instytucją kultury przyszłości a biblioteki sąsiedzkie mogą powstawać tam gdzie są ludzie chętni do ich tworzenia!

Biblioteki Sąsiedzkie to projekt ogólnopolski, który działa od lipca 2012r., a przygotowywany był kilka miesięcy wcześniej. Poprzez jego realizację pragniemy rozpowszechniać oddolne formy tworzenia bibliotek – jako miejsca nie tylko zbioru książek, ale centra sąsiedzkie, gdzie książki są pretekstem do dyskusji i dalszych działań w małych społecznościach.

Nasz projekt został doceniony przez osoby odwiedzające istniejące biblioteki sąsiedzkie, darczyńców, organizacje, które wspierają nasze działania oraz media. Niemniej nadal bardzo potrzebujemy książek, dla kolejnych bibliotek społecznych, które tworzą się z naszej inspiracji lub które planujemy otworzyć wspólnie z innymi organizacjami. Mamy też już kilku naśladowców, z czego bardzo się cieszymy, a chcemy żeby było ich jeszcze więcej.

Tworzenie bibliotek jest działaniem długofalowym, nie jest jednorazową akcją. Budowanie współpracy, dobrych kontaktów i tożsamości lokalnego środowiska to praca długotrwała i czasami trudna, choć bardzo potrzebna. Biblioteki Sąsiedzkie mają być miejscami skupiającymi działania oraz ludzi z najbliższego sąsiedztwa i wszystkich, którzy chcą do nich zaglądać – może to być kwartał kamienic, kilka ulic, mała wieś, a nawet blok. W bibliotekach sąsiedzkich, każdy chętny może organizować różne wydarzenia kulturalne, integrujące sąsiadów, edukacyjne, z wyjątkiem agitacji politycznej.

Biblioteki Sąsiedzkie to inicjatywa społeczna. Nie korzystamy z żadnych stałych dotacji na bieżącą działalność.