Zbieramy książki do bibliotek w zakładach karnych, bo książki „w pudle” to wartość i przyszłość. Nadszedł czas, aby je rozpakować!

W Polsce są 152 zakłady karne. W każdym jest biblioteka, czyta około 80 proc. skazanych – nie zapominajmy, że słowo daje wolność i zrozumienie swojego losu.

Organizatorem Kampanii jest Fundacja Zmiana w ramach programu Biblioteki Sąsiedzkie.
Patronat nad Kampanią sprawują Biblioteka Narodowa i Centralny Zarząd Służby Więziennej.

O CO CHODZI?

Traktujemy czytanie jako archiwum pamięci i pretekst do wspólnego podjęcia dialogu, a książki stanowią inspirację do kreacji i akceptacji samego siebie. Uznajemy, że czytelnictwo jest procesem i działaniem społecznym, które służy zaspokojeniu potrzeb estetycznych, intelektualnych, naukowych, informacyjnych i rozrywkowych. Czytanie nie zna ani barier ani granic.
„Książki w Pudle – czas rozpakować”, to projekt, którego celem jest, spójna z światem zewnętrznym, edukacja czytelnicza w zakładach karnych w Polsce. Czytanie, pisanie, opowiadanie, to aktywności dostępne dla każdego, od zaraz. Czytając, osadzeni znajdują klucz, który ich umysły wyprowadza poza mury więzienia. Czytanie rozwija komunikatywność, kreatywność i wyobraźnię, poszerza zasób słownictwa, poprawia pamięć i koncentrację,  ale przede wszystkim ma ogromny wpływ na proces resocjalizacji. Słowo daje wolność i zrozumienie swojego losu.

SYTUACJA OGÓLNA

Księgozbiory bibliotek więziennych są zapomnianą potrzebą – wymagają uzupełnienia, odbudowy, aktualizacji. Odpowiadający potrzebom i interesujący księgozbiorów i dostęp do niego, to nie przywilej. W Polsce są 152 zakłady karne, średnio w ciągu kwartału przebywa w nich 86 tys. osób.  Przy bardzo wielu placówkach funkcjonują szkoły . Czas spędzony za murami nie musi być czasem straconym. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że czytelnikami jest średnio 80% skazanych.

Dlatego, na tym etapie projektu przede wszystkim, zbieramy książki do bibliotek w zakładach karnych!

logo-sw logo BN