Biblioteki Sąsiedzkie prowadzi

Fundacja Zmiana
ul. Targowa 49/51 m 23; 03-728 Warszawa
KRS 0000305168; NIP 1132765786;Regon 14186831
Praska Biblioteka Sąsiedzka:
ul. Targowa 63 lok. 63; 03-729 Warszawa

KONTAKT:
telefon:
(22) 619 00 54
(+48) 607 078 155

e-mail:
zmiana.md@gmail.com

I wiele innych zaprzyjaźnionych instytucji.