The Foundation „Change”
In agreement with European Institute Of Knowledge
invite you to the International Seminar called

„Resocialization in practice”

The seminar will take place between August 1 and August 8 2017.

Place:

03-729 Warsaw, Poland
details soon

Organization of the Seminar:

The Seminar program includes plenary sessions runed by prestigious speakers and a discussion forum based on essays.

The conference will be held in English. If needed, a translator will be present.

Cost of the seminar:

250 euros

Bank account:

PL 61 1540 1287 2001 6800 1498 0005 

BIC/SWIFT: EBOSPLPW

The overall package includes, among others:

  •  participation in lectures and trainings
  •  catering and lunches during the seminar
  •  Visit of a penitentiary
  •  certificate of participation

In addition, the organizer offers the possibility of accommodation. In that case, please contact us to reserve your stay for the duration of the conference.

Seminar program:

The conference is aimed at people interested in looking from a different perspective on the issues of readaptaptating convicts and their families based on the own program of the Foundation „Change”. Includes eight conference days including a visit / visit to the penitentiary. It will also be possible to meet and talk with former convicts and a study visit to a non-governmental organization that deals with social reintegration of sentenced persons.

The seminar is organized for people interested in the subject of resocialization and looking for a different perspective on the issues of readaptating convicts and their families based on the author program of the Foundation „Change”.

It is based on a eight days seminar including a visit to the penitentiary. The program also includes the possibility to meet and talk with former convicts and a study visit to a non-governmental organization that deals with social reintegration of convicted.

 

…………………………………………………………………………………………………….

 

Fundacja „Zmiana”

zaprasza na Międzynarodową Konferencję zatytułowaną

„Resocjalizacja w praktyce”

Termin konferencji: 01 sierpnia-08 sierpnia 2017 r.

ORGANIZACJA KONFERENCJI:
Program konferencji obejmuje obrady plenarne z wystąpieniami prelegentów oraz forum dyskusyjne na bazie referatów.
Konferencja odbędzie się w języku angielskim. W razie potrzeby obecny będzie tłumacz.

opłata konferencyjna:
uczestnik wpłaca 250 euro wpisowego

na konto: PL 61 1540 1287 2001 6800 1498 0005 

całościowy pakiet obejmuje między innymi:

– udział w wykładach i szkoleniu
– catering oraz obiady podczas konferencji
– przejazd do Zakładu Karnego
– opiekuna grupy
– zaświadczenie o uczestnictwie

Ponadto organizator oferuje możliwośc zakwaterowania. W takim przypadku proszę o kontakt celem zarezerwowania pobytu na czas trwania konferencji.

Program konferencji:

konferencja

Konferencja skierowana jest do osób zainteresowanych spojrzeniem z innej perspektywy na problemy readaptacyjne skazanych oraz ich rodzin oparte na programie własnym Fundacji „Zmiana”. Obejmuje osiem dni konferencyjnych w tym wyjazd/zwiedzanie zakładu karnego. Będzie także możliwość spotkania i rozmowy z byłymi skazanymi na kary pozbawienia wolności oraz wizyta studyjna w organizacji pozarządowej, która zajmuje się readaptacją społeczną skazanych.

plakat1