jesliniejatokto_plakat

Projekt zakłada udział kobiet z różnych grup społecznych w różnych elementach działań. Odbiorcami docelowymi zrealizowanych działań będą „zwykłe kobiety” – członkinie społeczności lokalnych, mieszkanki miast, w których będzie realizowana wystawa.Realizatorkami i bohaterkami projektu będą kobiety – uczestniczki warsztatów, które przygotują je do udziału w kampanii, obejmujących tematykę identyfikowania własnych potrzeb i możliwości, odkrywania dawnych marzeń i pragnień. Zostaną ucharakteryzowane adekwatnie do ról (męskich zawodów), z którymi się identyfikują, oraz wezmą udział w sesji zdjęciowej. Wykonane zdjęcia będą głównym elementem zorganizowanej w kolejnym etapie projektu wystawy skierowanej do mieszkańców i mieszkanek wybranych miast.

Celem głównym jest przełamywanie stereotypów dotyczących roli kobiety na rynku pracy poprzez:

  1. identyfikację czynników determinujących wybory zawodowe kobiet uczestniczących w projekcie
  2. oddziaływanie na opinię publiczną poprzez publiczne eksponowanie zdjęć i akcje (wyświetlanie video w odpowiedniej scenografii), których tematyka i bohaterki to kobiety w nietypowych zawodach;
  3. uruchomienie dyskusji publicznej oraz prowokowanie do refleksji około mieszkańców i mieszkanek wybranych miast poprzez ekspozycję wystawy o charakterze społecznym i nagłośnienie jej w mediach.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez:

  1. rozpoznanie marzeń dotyczących zawodów, które chciały wykonywać w dzieciństwie, młodości;
  2. przygotowanie wystawy do eksponowania w przestrzeni miejskiej (portrety kobiet z fragmentami ich wypowiedzi dot. wymarzonych zawodów)
  3. przygotowanie wideo sekwencji dokumentującej wypowiedzi kobiet o ich wymarzonych zawodach;
  4. realizacja wystaw/akcji/eventów upowszechniających tematykę a zarazem promujących projekt, wykorzystujących powstały materiał artystyczny,
  5. finisaż projektu – wystawa i podsumowanie projektu – publikacja raportu, panel dyskusyjny wokół triady: „marzenia /jeśli nie ja, to kto? /mogę wszystko!”
logo mpips logo_jesliniejatokto Logo Nowe Proste