bso1

Okrzeszyn – malutka miejscowość na Dolnym Śląsku z długą, skomplikowaną i bardzo bogatą historią. Obecnie mieszka tam ok. 260 osób. Do Okrzeszyna prowadzi tylko jedna droga. Wokół pola, lasy i granica Czeska z trzech stron. Na początku 2013 roku stworzyliśmy tam małą bibliotekę. Jest regał, książki i chęci. Miejsce na Bibliotekę Sąsiedzką znalazło się w wyremontowanej niedawno świetlicy wiejskiej.

Od czasu powstania biblioteki mieszkańcy mogli obejrzeć filmy w ramach akcji „Ferie z filmem w bibliotece”, dzieci i młodzież wzieła udział w projekcie edukacyjnym „Prowincja?”, dofinansowanym przez Fundację Orange, wśród mieszkańców, w trakcie wspólnych spotkań, zawiązała się grupa nieformalna, która uzyskała dotację na projekt Przystanek z programu Działaj Lokalnie.

Nasze działania wspierają sołtysi Okrzeszyna i Uniemyśla, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Lubawce i księgarnia Atena z Kamiennej Góry.