miotla21 marca 2014 zapraszamy do Praskiej Biblioteki Sąsiedzkiej na spotkanie, które poprowadzi Anna Ciałowicz – „Z miotłą w herbie”, czyli o śmieciarzach, którzy pomagali warszawskiemu gettu. Jest to opowieść Teodora Niewiadomskiego o szmuglowaniu broni dla Żydowskiego Związku Wojskowego, o wywożeniu ludzi z getta i szukaniu dla nich bezpiecznych kryjówek na terenie stolicy.

 

Teodor Niewiadomski i por. Tadeusz Bednarczyk, jego dowódca, działali w „sikorszczackim” Korpusie Bezpieczeństwa, którego komendantem był Andrzej „Tarnawa” Petrykowski. Temu ostatniemu gen. Władysław Sikorski powierzył misję zorganizowania żydowskiego ruchu oporu. I to właśnie konspiratorzy z KB walczyli razem z żydowskimi bojownikami podczas powstania w getcie (walki na placu Muranowskim).
Kto, kiedy i dlaczego wykreślił ich z „oficjalnej” wersji historii?

Na zachętę: rozmowa z Teodorem Niewiadomskim zarejestrowana w 1978 roku przez Rozgłośnię Harcerską:

Organizatorzy:
Facebook: FUNDACJA ZMIANA
Facebook: Fundacja LOKALNA AKCJA SPECJALNA – LAS