A w tym roku, czytaliśmy Leśmiana. Były książki, powidła, rozmowy, bardzo fajna atmosfera  i flirt towarzyski. Czytaliśmy w Muzeum Historii Żydów Polski POLIN i w Areszcie Śledczym w Warszawie- Białołęce.