Tygodnik Powszechny, uhonorował Marię Dąbrowską- Majewską, medalem św. Jerzego  za wieloletnią, ciężką pracę na rzecz osób, które potrzebowały pomocy, zainteresowania, rozmowy. Medal św. Jerzego, jest honorową nagrodą przyznawaną przez Tygodnik Powszechny od 1993 r., a laureatów wybiera Kapituła, w skład której wchodzą wybitne postacie ze świata kultury, nauki i duchowieństwa: ks. Adam Boniecki, prof. Władysław Stróżewski, prof. Andrzej Zoll, Piotr Mucharski. Medalem św. Jerzego został także uhonorowany prof. Adam Strzembosz. Medal przyznawany jest za walkę ze „smokiem nie czułości”.

Przyznana nagroda jest wyrazem tego jak ważna jest praca z drugim człowiekiem, jak istotne są relacje międzyludzkie i jak każde spotkanie, rozmowa wnoszą w życie zmiany. To również przykład tego, że bez względu na miejsce, status, położenie, każdy z nas zachowuje prawo do godności i człowieczeństwa. Praca z osobami przebywającymi w więzieniu wymaga niezwykłej odwagi, charyzmy, chęci ale także przekonania, że staną się kiedyś pełnoprawnymi członkami społeczności. Bardzo łatwo wykluczyć, skrytykować, ocenić postępowanie drugiego człowieka ale o wiele trudniej jest zaakceptować to, że ludzie są różni, i że warto dać im szansę na zmianę. Każda wizyta Marii w więzieniu  to nie zliczona ilość rozmów, dyskusji i relacji a książka nie jednokrotnie staję się tylko pretekstem do obcowania z drugim człowiekiem. Książka jest najtańszym biletem do świata kultury- może ją posiadać każdy nas.

 Maria Dąbrowska- Majewska otrzymała medal za pracę, pomoc i troskę o tych, którzy nie przestrzegali prawa lecz nie zostało im odebrane prawo do godności i bycia człowiekiem.  Co roku Fundacja zbiera i przekazuje do bibliotek zakładów karnych tysiące książek w ramach akcji „Książki w Pudle”.

Gala Nagrody św. Jerzego, odbyła się 2 grudnia w Małopolskim Ogrodzie Sztuki w Krakowie a razem z Marią obecni byli przyjaciele i osoby bez których ten sukces nie byłby możliwy.

Wśród poprzednich laureatów Medalu św. Jerzego byli m.in.: Janina Ochojska, Jacek Kuroń, siostra Małgorzata Chmielewska, Marek Nowicki, Leszek Kołakowski, Vaclav Havel, Anna Dymna, ks. Andrzej Augustyński, Agnieszka Holland i ks. Michał Heller, Karol Modzelewski, Giusi Nicolini.

https://www.tygodnikpowszechny.pl/maria-dabrowska-majewska-151162?language=pl

https://krakow.onet.pl/wreczono-medale-sw-jerzego-honorowa-nagrode-tygodnika-powszechnego/47r2g5x

http://krakow.wyborcza.pl/krakow/7,44425,22728852,gala-nagrody-sw-jerzego-prof-strzembosz-kto-nie-przestrzega.html

http://krakow.pl/aktualnosci/215630,29,komunikat,medal_sw__jerzego_a_d__2017.html

http://www.pap.pl/aktualnosci/news,1192903,krakow-wreczono-medale-sw-jerzego–honorowa-nagrode-tygodnika-powszechnego.html

  • Medal św. Jerzego- portret Marii Dąbrowskiej Majewskiej/fot. Marcin Bondarowicz