Podwórko jako przestrzeń wystawiennicza. Wystawa „Jeśli nie ja, to kto?” w rękach wolontariuszy/pracowników Telefonica Global Solutions. I tak okolica Praskiej Biblioteki Sąsiedzkiej nabiera innego wymiaru. Bardzo dziękujemy wolontariuszom za koncepcje, rozmieszczenie zdjęć, ulotki informacyjne dla sąsiadów, rozmowy, a szczególnie za to, że byli z nami!

  • Dzień z życia Telefonica Global Solutions w Polsce.