ZAPRASZAMY! Już na ulicy widać zdjęcia o marzeniach. Dziękujemy naszym sąsiadom za rozmowy i komentarze. Warto marzyć, córeńko – mówi tata do swojej córki, wspólnie z nią przechodząc od zdjęcia do zdjęcia

  • Marzenia nie wartościują, nie tworzą barier, nie wyznaczają granic. Wyzwalają siłę.