Biblioteki

ex libris 05_m

Prof. Jerzy Hausner powiedział o nas, że „Biblioteki Sąsiedzkie są nową instytucją kultury, która nie przywiązuje się do niczego, zmienia się wraz sytuacją. Jedynie książki pozostają stałym elementem, bo są nadal najtańszym, najprostszym wstępem do kultury.” A zatem jesteśmy instytucją kultury przyszłości a biblioteki sąsiedzkie mogą powstawać tam gdzie są ludzie chętni do ich tworzenia!

Biblioteki Sąsiedzkie to projekt ogólnopolski, który działa od lipca 2012r., a przygotowywany był kilka miesięcy wcześniej. Poprzez jego realizację pragniemy rozpowszechniać oddolne formy tworzenia bibliotek – jako miejsca nie tylko zbioru książek, ale centra sąsiedzkie, gdzie książki są pretekstem do dyskusji i dalszych działań w małych społecznościach.

Nasz projekt został doceniony przez osoby odwiedzające istniejące biblioteki sąsiedzkie, darczyńców, organizacje, które wspierają nasze działania oraz media. Niemniej nadal bardzo potrzebujemy książek, dla kolejnych bibliotek społecznych, które tworzą się z naszej inspiracji lub które planujemy otworzyć wspólnie z innymi organizacjami. Mamy też już kilku naśladowców, z czego bardzo się cieszymy, a chcemy żeby było ich jeszcze więcej.

Tworzenie bibliotek jest działaniem długofalowym, nie jest jednorazową akcją. Budowanie współpracy, dobrych kontaktów i tożsamości lokalnego środowiska to praca długotrwała i czasami trudna, choć bardzo potrzebna. Biblioteki Sąsiedzkie mają być miejscami skupiającymi działania oraz ludzi z najbliższego sąsiedztwa i wszystkich, którzy chcą do nich zaglądać – może to być kwartał kamienic, kilka ulic, mała wieś, a nawet blok. W bibliotekach sąsiedzkich, każdy chętny może organizować różne wydarzenia kulturalne, integrujące sąsiadów, edukacyjne, z wyjątkiem agitacji politycznej.

Biblioteki Sąsiedzkie to inicjatywa społeczna. Nie korzystamy z żadnych stałych dotacji na bieżącą działalność.

Kontakt

NAPISZ, ZADZWOŃ, PRZYJDŹ!

FUNDACJA ZMIANA

BIURO: Brzeska 23
03-739 Warszawa
tel. 798 320 541

Maria Dąbrowska- Majewska
zmiana.md@gmail.com

Weronika Majewska                                zmiana.wm@gmail.com

 

NIP 1132765786; Regon 14186831;
KRS 0000305168
nr.konta: Bank Ochrony Środowiska:
PLN 72154012872001680014980001;

Fundacja Zmiana na FB

 

O projekcie

Zbieramy książki do bibliotek w zakładach karnych, bo książki „w pudle” to wartość i przyszłość. Nadszedł czas, aby je rozpakować!

W Polsce są 152 zakłady karne. W każdym jest biblioteka, czyta około 80 proc. skazanych – nie zapominajmy, że słowo daje wolność i zrozumienie swojego losu.

Organizatorem Kampanii jest Fundacja Zmiana w ramach programu Biblioteki Sąsiedzkie.
Patronat nad Kampanią sprawują Biblioteka Narodowa i Centralny Zarząd Służby Więziennej.

O CO CHODZI?

Traktujemy czytanie jako archiwum pamięci i pretekst do wspólnego podjęcia dialogu, a książki stanowią inspirację do kreacji i akceptacji samego siebie. Uznajemy, że czytelnictwo jest procesem i działaniem społecznym, które służy zaspokojeniu potrzeb estetycznych, intelektualnych, naukowych, informacyjnych i rozrywkowych. Czytanie nie zna ani barier ani granic.
„Książki w Pudle – czas rozpakować”, to projekt, którego celem jest, spójna z światem zewnętrznym, edukacja czytelnicza w zakładach karnych w Polsce. Czytanie, pisanie, opowiadanie, to aktywności dostępne dla każdego, od zaraz. Czytając, osadzeni znajdują klucz, który ich umysły wyprowadza poza mury więzienia. Czytanie rozwija komunikatywność, kreatywność i wyobraźnię, poszerza zasób słownictwa, poprawia pamięć i koncentrację,  ale przede wszystkim ma ogromny wpływ na proces resocjalizacji. Słowo daje wolność i zrozumienie swojego losu.

SYTUACJA OGÓLNA

Księgozbiory bibliotek więziennych są zapomnianą potrzebą – wymagają uzupełnienia, odbudowy, aktualizacji. Odpowiadający potrzebom i interesujący księgozbiorów i dostęp do niego, to nie przywilej. W Polsce są 152 zakłady karne, średnio w ciągu kwartału przebywa w nich 86 tys. osób.  Przy bardzo wielu placówkach funkcjonują szkoły . Czas spędzony za murami nie musi być czasem straconym. Z posiadanych przez nas informacji wynika, że czytelnikami jest średnio 80% skazanych.

Dlatego, na tym etapie projektu przede wszystkim, zbieramy książki do bibliotek w zakładach karnych!

logo-sw logo BN